انتخاب صفحه
شماره 4387 - یکشنبه 22 مرداد 1396
شماره های پیشین:

پیگیر مطالبات زنان در سمت جدید هستم

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی گفت: تا جایی که قوانین و مقررات اجازه بدهد، پیگیر حقوق زنان و امور خانواده هستم.شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره سمت جدید خود در کابینه دوازدهم به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی گفت: معاونت امور زنان و خانواده با دستیار ویژه در حقوق شهروندی دور از هم نیستند و در فصل‌های مشترکی مانند حقوق زنان، کودکان و اعضای خانواده با یکدیگر یکی هستند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen