انتخاب صفحه
شماره 4387 - یکشنبه 22 مرداد 1396
شماره های پیشین:

پژواک

 مجلس و کابینه دکتر روحانی

 سرمقاله: اگر نمايندگان به وزراي «دور دومي» به بهانه نداشتن صلاحيت مديريتي، رأي ندهند، علي‌القاعده اين پرسش در ذهن مردم مطرح مي‌شود که پس چرا نمايندگان محترم مجلس دهم، در مدت نسبتا شایان ‌توجهي که از عمر اين مجلس مي‌گذرد، نه اين وزرا را استيضاح کرده‌اند، نه تلاش جدي کرده‌اند که آنان را به مجلس احضار کرده و مورد بازخواست قرار دهند و چه شده که ناگهان متوجه کارايي اين يا آن وزير دور دومي شده‌اند؟ چگونه مي‌شود که در چهار سال گذشته، وزراي دور دومي نوعا مشکلي با مجلس نداشته‌اند؛ اما يکباره اکنون نمايندگان مختلف متوجه شده‌اند کارايي ندارند؟

شهرداری و رسانه مکتوب

سرمقاله: متاسفانه هنوز به جايي نرسيده‌ايم كه خدمات آموزش و بهداشت و تفريحات و ورزشي را منحصرا به شهرداري‌ها واگذار كنيم ولي دست شهرداري براي توسعه فرهنگ مطالعه و كتابت از طريق روزنامه و نشريات و كتاب باز است. شهرداري نبايد چون گذشته به روزنامه همشهري صرفا به‌عنوان یک بوق و نیز به‌عنوان يك محل درآمد از طريق انتشار آگهي نگاه كند. شهرداري مي‌تواند و مي‌بايد وجه سياسي روزنامه را در درجه نخست كمرنگ و در درجه دوم ملي و فراجناحي كند ولي بي‌تفاوتي به فرهنگ مكتوب و گسترش فرهنگ مطالعه به ويژه مطبوعات و روزنامه‌ها قابل قبول نيست. ايراداتي كه نسبت به این روزنامه وجود دارد ذاتي آن نيست، بلكه متاثر از عملكرد مقامات شهرداري بوده است و اكنون شهردار بعدي مي‌تواند آن را بهبود بخشد.

تهران انسان محور

یادداشت: جاي خوشبختي است كه شهردار جديد تهران رويكرد خود را براي رسيدن به شهري انسان‌محور قرار داده است. «محمد علي نجفي» شهرداري را نهادي «تسهيل‌گر» و نه «تصدي‌گر» مي‌داند. او به درستي اعتقاد دارد كه شهر براي انسان‌ها ساخته مي‌شود و از روابط انساني و ساختار اجتماعي هويت مي‌پذيرد. بنابراين محور و رويه حركتي شهردار پايتخت بايد در جهت ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان و آرامش و آسايش انسان‌ها تنظيم شود و به اجرا درآيدجهانيان درك كرده‌اند كه شيوه برنامه‌ريزي شهرها جدا از شيوه تفكر، رفتار و زيست مردم نيست.  مردم، نخستين و مهم‌ترين پيشروان تغيير در شهرها هستند بنابراين براي رسيدن به شهر انسان‌محور و ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه آنان در مقايسه با هر گروه ديگري حساسيت و دغدغه بيشتر را به زندگي و زيست در شهر خود داشته باشند.

اعتماد به کابینه دکتر روحانی

سرمقاله: اگر به جای نگرش جزئی، با رویکرد کل نگر به کابینه پیشنهادی نظر بیفکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دکتر روحانی با وفاداری به گفتمان اعتدال، همکاران خود را برای چهار سال آینده انتخاب کرده است. چرا که مهم‌تر از افراد و اشخاص، جهت گیری‌ها، آرمان‌ها و چشم‌انداز پیش رو است و رئیس جمهوری که بیش از دیگران نسبت به عملکرد دولت خود حساس است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و بر اساس عقل، منطق و مصلحت کابینه پیشنهادی را معرفی کرده است. پس باید تلاش کرد تا این کابینه رأی اعتماد از مجلس بگیرد و رئیس جمهوری سریع‌تر کابینه را تشکیل بدهد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen