انتخاب صفحه
شماره 4387 - یکشنبه 22 مرداد 1396
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

 روزنامه بامداد – 22 مرداد 1358 

«خیابانهای مرکزی شهر از دانشگاه تا نخست وزیری ساعت‌ها صحنه زد و خورد بود / راهپیمایی به زد وخورد خونین بدل شد » ؛ تیتر اول بامداد از گزارشی بود که این روزنامه درباره راهپیمایی در اعتراض به توقیف روزنامه آیندگان چاپ کرده بود.‌ پنج روز قبل از آن ، آیندگان توقیف شده بود. امام خمینی درباره توقیف آیندگان گفتند: روزنامه آیندگان همان بود که با دشمن‌های ما روابط داشت.‌ توطئه بود در کار و با صهیونیست‌ها روابط داشت.‌ از آن‌ها الهام می‏‌گرفت و بر ضد منافع مملکت و کشور می‏‌نوشت.‌

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen