انتخاب صفحه
شماره 4387 - یکشنبه 22 مرداد 1396
شماره های پیشین:

پیشنهاد

جواد لگزیان

‌پژوهش چگونه باید سامان یابد؟

دانالد گیلیس، استاد بازنشستۀ دپارتمانِ مطالعات علم و فناوریِ کالج دانشگاهی لندن متخصص فلسفه و تاریخِ علم و ریاضیات است، و پیش‌تر دو کتاب «فلسفۀ علم در قرن بیستم» و «نظریه‌های‌های فلسفی احتمال» او در ایران منتشر شده است. گیلیس در کتاب «پژوهش چگونه باید سامان یابد؟»، بر اساس دانش خود، با مسئلۀ بزرگی دست وپنجه نرم کرده است: پژوهش در یک جامعه چگونه باید سازماندهی شود تا کیفیت مطلوب حاصل آید؟ او در کتاب حاضر، برای مواجهه با این مسئله، دو تجربۀ بریتانیایی را تبیین و نقد می‌کند و نهایتاً خود سامانه‌ای را به‌عنوان بدیل پیش‌روی می‌نهد آن هم با نگاه به پژوهش‌های موفق چون کشف نسبیت انیشتین، کشف پنی سیلین توسط فلمینگ و پایه‌گذاری منطق ریاضی توسط فرگه.
این کتاب ممکن است چهار گروه مخاطب را به خود جلب کند: نخست، آن دسته از دانشجویان و پژوهشگران حوزه فلسفۀ علم که مشتاقند مواجهۀ یک فیلسوف علم را با یک مسئلۀ جدی مدیریتی و سیاستی تجربه کنند. دوم، آن دسته از دانشجویان و پژوهشگران حوزۀ مدیریت و سیاستگذاری علم که مشتاقند درک عمیقتری از الگوها، رویکردها و راهبردهای مطرح در رشتۀ خود، دست‌کم در مسئلۀ طرح شده در کتاب، بیابند. سوم، آن دسته از مسئولان و مدیران که علاقه مندند بر اساس حکمت و بهره مندی از ایده و تجربۀ اهل تجربه و اندیشه، برای دانشگاهها، پژوهشگاهها و اعضای هیئت علمی ‌کشور، سیاستگذاری و برنامه ریزی کنند. چهارم، آن دسته از اعضای هیئت علمی‌که نسبت به الگوهای جاافتاده برای ساماندهی و ارزیابی فعالیت پژوهشی در کشور نقد دارند و به‌دنبال بدیلهای جایگزین می‌گردند. «پژوهش چگونه باید سامان یابد» کتابی است از دونالد گیلیس با ترجمه‌ مصطفی تقوی و زهره کریم میان در 192 صفحه و توسط انتشارات اختران در سال 1396 به چاپ رسیده است.

رونمایی از رُمان«متولد ۱۶ آگوست»

رُمان متولد ۱۶ اگوست نوشته سپیده محمدیان رونمایی شد. این‌ رُمان که سومین کار حرفه‌ای نویسنده است توسط نشر روشنگران و مطالعات زنان چاپ شده و طی آیین رونمایی با دیگر تازه‌های نشر این انتشارت رونمایی گردید. متولد ١٦اگوست درباره روياهاي زنگ زده آدم‌ها و آرزوهاي حسرت بارشان است.آدم‌هايي كه يك جايي از زندگي متوجه مي‌شوند كه تنها در تعارف و رودربايستي با مفاهيمي چون مادرانگي پدر و فرزندي عشق و زندگي و وطن هستند.در يك كليت جهان مه گرفته اين رُمان كه در جزيره‌اي اتفاق مي‌افتد كه نامي هم از آن برده نمي‌شود ،درگير عشق و درماندگي‌هاي مربوط به آن ،هراس از مرگ ،تنهايي است.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen