انتخاب صفحه
شماره 4387 - یکشنبه 22 مرداد 1396
شماره های پیشین:

دولت كلان نگر پاسخگو  مجلس تيزبين پرسشگر

كمال الدين پيرموذن*

امروز مردم بي صبرانه در انتظار سپردن مسئوليت‌ها براساس شايستگي و صف آرايي كابينه اي بر پايه دانش، توان، تجربه، ديانت، شهامت، صداقت و كياست بر مرداني كارآمد و كاربلد هستند.‌ رئيس جمهور براساس اصول ١١٣ تا ١٣٠ قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون اساسي، اين ميثاق ملي را دارند و هيأت وزيران بطور مشترك نسبت به رئيس جمهور، مجلس و رهبر مسئوليت دارند.‌ مجموعه دولت بايد افرادي مجرب، كاربلد، خوش سابقه اجرايي و آبديده و يكدست و هماهنگ با رئيس جمهور، معتقد به اصول اسلام و نظام ارزشي انقلاب، با انگيزه كامل، با نشاط و افتخار، خود را وقف خدمت به ملك و ملت نمايند و در عمل مسئوليت مشترك را در دولت بپذيرند، در اين صورت همه كلان نگر خواهند بود و برنامه‌ها را پيش خواهند برد، دچار بخشي نگري نخواهند شد و توسعه متعادل و مناسب و در چارچوب عدالت اجتماعي انجام خواهد شد، اگر خدايي نكرده در دولت ناهماهنگي باشد و وزرا اعتقادي به جامع نگري نداشته و كلان نبينند، هم منابع ضايع مي شود و هم اهداف تحقق پيدا نمي‌كند؛ به ويژه در ارتباط با مسائل اقتصادي كه مجموعه بايد هم فكر، هم نظر و هماهنگ باشند تا بتوانند منابع را خوب تخصيص دهند و حداكثر بهره وري حاصل و رشد شتابنده اقتصادي محقق شود.‌ وزيران كابينه دوازدهم، بي ترديد اجازه نخواهند داد كه حقوق مردم در دستگاه‌هاي اجرايي زيرپا گذاشته شود و به مطالبات به حق مردم بها ندهند.‌ وزراي پيشنهادي با فداكاري، با خلوص و حسن نيت همكاري رييس جمهور را پذيرفتند و با رعايت اعتدال، انصاف و زمينه‌سازي براي استفاده بهينه از همه نيروهاي كارآمد و بخصوص توجه كافي به استعدادهاي محلي و منطقه‌اي و نيز بهره‌گيري كامل از توان شگرف جوانان، اقوام و زنان متعهد، پرهيز از بخشي نگري در برنامه ريزي كلان ملي هماهنگ كامل با اجزاي مختلف دولت و مجلس شوراي اسلامي با تمكين كامل در برابر قانون و استقبال از نقد و بالاخره خداوند بزرگ را در همه عرصه، حاضر و ناظر دانسته و رضاي او را بر رضاي هركس ديگر ترجيح داده و با مهرباني و شفقت به ملت رشيد ايران ، خود را خدمتگزار خلق خدا دانسته، در خدمت منافع نظام و كيان خواهند بود.‌ طبيعي است كه نمايندگان ملت نيز در دادن راي اعتماد، رضايت خداوند متعال را بر هرچيز، چه رسد به گرايشات جناحي و سياسي ترجيح مي دهند و تبلور قدرداني از خلق حماسه سياسي ملت با حمايت از كابينه شايسته رئيس جمهور مقتدر نشان خواهند داد و در بعد نظارتي هم، بجد «دولت پاسخگو و مجلس پرسشگر» را رقم خواهند زد.‌
*نماينده اصلاح طلب مجلس نهم
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen