انتخاب صفحه
شماره 4436 - پنجشنبه 20 مهر 1396
شماره های پیشین:

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

باید در خصوص «رانت» قانون وضع شود

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص رانت، قانونی نداریم و باید کمک کنیم تا در این زمینه قانون وضع شود.
به گزارش ایسنا، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سی و ششمین سالگرد تاسیس این سازمان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر اجرای امور را بر عهده دارد، اظهار کرد: در این راستا برای سازمان بازرسی سه نوع وظیفه پیشگیری، ضدفساد و آمبودزمانی تعیین شد. سازمان بازرسی با توجه به نیروی کمی که دارد خوشبختانه بر اساس اذعان بسیاری، سازمانی پاک دست و موفق تلقی می‌شود. در کشور حدود 21 هزار شعبه بانک داریم که حدود 11 هزار بازرسی و حراست بانک در آنجا مستقر هستند. کل نیروی بازرسی حدود هزار بازرس در کل کشور است که هر نفر 22 شعبه را علاوه بر رسیدگی بر امور دیگر باید بازرسی کنند و همچنین حدود یک میلیون محیط و موضوع بازرسی داریم.
قاضی سراج با بیان اینکه در حوزه خصوصی سازی متاسفانه از بدو خصوصی‌سازی در همه دولت‌ها آنطور که مدنظر مقام معظم رهبری و متن صریح قانون بود، به نتیجه نرسیدیم اظهار کرد: هپکو یک شرکت سودده بود و در آن انباشت سود داشتیم. اولین واگذاری در بورس در ازای هر سهام 350 تومان بود ولی در زمان واگذاری دوم این سهام 70 تومان یعنی یک پنجم سهام اولیه شد. 45 تا 50 نفر کارگر بیشتر نداشت. ده‌ها بدهی داشتند و در نهایت هپکو را با 1200 کارگر و حدود هزار میلیارد زیان انباشته به شخص دیگری واگذار کردند.
وی ادامه داد: در قانون داریم که به موجب خصوصی سازی در پنج سال یک مورد هم نباید تعدیل شود، اما متاسفانه تعدیل زیادی داشتیم که یکی از نمونه‌های آن شرکت فولاد خوزستان است. خصوصی سازی ما با این وضعیت روبرو است. برای نمونه تعداد زیادی پمپ بنزین در استان ها واگذار شدند که بیشتر از هزینه تولید از دولت هزینه بازسازی گرفتند و آن را زیر قیمت فروختند. با این روند هزینه‌های زیادی برای دولت ایجاد می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه 800 هزار میلیارد تومان از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد، گفت: 8 هزار میلیارد از این میزان بودجه دانشگاه ها و هیات  امناست. بسیاری از فسادهایی که اتفاق می افتد در این 800 هزار میلیارد تومان است. برای نمونه دیروز گزارشی از یکی از دانشگاه‌های یک شهر کوچک به ما رسید که در آن یک کارپرداز 200 میلیون تومان و دیگری 500 میلیون تومان از یک دانشگاه کوچک اختلاس کرده‌اند.
وی گفت: در رابطه با رانت قانونی نداریم. باید کمک کنید در این زمینه قانون وضع شود و از شما انتظار داریم در وضع قانون کمک کنید. موضوع دیگر انحصارگری است که شورای رقابت هم در این خصوص تلاش‌هایی کرده است، اما در زمینه ضدرقابتی موفق نبوده است. همچنین در موضوع  عدم شفافیت با وجود اینکه قانون دولت الکترونیک وجود دارد، اما متاسفانه شفافیت نیست.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen