انتخاب صفحه
شماره 4436 - پنجشنبه 20 مهر 1396
شماره های پیشین:

عماد افروغ:

شکاف بین نهاد رسمی و عرصه عمومی روز به روز بیشتر می‌شود

عماد افروغ گفت: شکاف بین نهاد رسمی و عرصه عمومی روز به روز بیشتر می‌شود و عارضه‌این شکاف انسان و جامعه را دچار خواهد کرد. به گزارش‌ایسنا،‌این نماینده پیشین مجلس در اولین روز هفتمین اردوی فرهنگی- آموزشی «طریق جاوید» گفت: متناسب با انتظار و توقعی که از دانشجو می‌رود  به مرور زمان توقع من از دانشجویان  کمتر شد زیرا همه چیز به روزمرگی و تفنن تبدیل شده که انتهای آن نیز ناامیدی است، هر چه نشاط سیاسی بیشتر باشد کشور پویاتر است اما برخی افراد تمایلی به نشاط سیاسی درمردم ندارند. وی ادامه داد: از زمان دکارت دوگانگی بر جهان غرب حاکم می‌شود و تفاوت گرایی محض‌ایجاد می‌شود اما جهان غرب امروز به تفکر دیالکتیک رسیده است، دیالکتیک اتصال درعین تمایز است و در شدیدترین تضاد نوعی وحدت را جستجو می‌کند. این نماینده سابق مجلس خاطر نشان کرد: دوگانه گری از زمان دکارت کلید ‌خورد‌این در حالی است که ما هم عصر با او ملاصدرا را داریم که تفکر نادوگانه را کلید می‌زند، او پدیده‌ها را به رغم تفاوت و دوگانگی یکی می‌بیند، متاسفانه ما‌این تفکر را بسط ندادیم اما امام خمینی(ره)‌این تفکر را بسط داد، در حقیقت امام(ره) دوگانگی نظر و عمل را از بین برد و‌این تفکرات ملاصدرایی که در حد‌ایده بود را عملی کرد. افروغ با بیان‌این که موفقیت امام(ره) به دلیل همین تفکر دیالکتیک یعنی وحدت درعین کثرت است، عنوان کرد: درد امروز جامعه ما دوگانگی شدیدی است که گریبان بشر را گرفته است، قدما معتقد بودند حکمت، نظری وعملی است اما‌این تفکر فرو ریخته و امروز دنیا را یکپارچه می‌بینند‌این نگاه منظومه‌ای نه به معنای کلیت متصور بلکه به معنای وحدت در عین کثرت است. وی تصریح کرد: چیزی که امروزه ما شاهد آن هستیم دوگانه نگری‌ها و تفاوت انگاری‌های مفرد است، تفکر دوگانه علم و جامعه گریبان ما را گرفته است، دانشگاه‌ها هیچ نسبتی با جامعه خود ندارند و مسائل و راه حل‌هایی را ارائه می‌دهند که کاملا بی‌ربط با جامعه هستند در واقع شکاف بین نهاد رسمی و عرصه عمومی روز به روز بیشتر می‌شود و عارضه‌این شکاف انسان و جامعه را دچار خواهد کرد. وی گفت: از ابتدا قرار نبود‌این فاصله‌ها‌ایجاد شود، یکی از‌این دوگانه‌ها اخلاق و سیاست است، اگر‌این دو را جدا کنیم امکان پذیر نیست و با‌این کار دوگانه نگری را تقویت کرده‌ایم، هیچ سیاستی غیر اخلاقی نیست و هیچ نظامی سکولار نیست و در عمل ممکن است عده‌ای‌ این‌گونه عمل کنند اما تا چه حد می‌توانند مانور دهند؟ این جامعه شناس اظهار کرد: در تعریف اخلاق می‌گوییم زشتی‌ها و زیبایی‌ها، وقتی برای نجات اخلاق می‌گوییم سیاست با اباحه گرایی گره خورده و اخلاق را نباید با آن درآمیخت سوال‌ایجاد می‌شود که مگر اباحه گرایی فعل اخلاقی نیست؟ در پاسخ می گوییم که فعل اخلاقی است اما فعل اخلاقی منفی است، کسانی که می‌خواهند اخلاق و سیاست را گره بزنند دنبال وجه مثبت آن می‌گردند در نتیجه بحث جدایی دین از سیاست دوگانه گرایی است که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.  افروغ با اشاره به‌اینکه تفکر منظومه‌ای اخلاق و سیاست از هم جدا نیستند اما‌ایا هیچ تفاوتی بین‌این دو وجود ندارد؟، اضافه کرد: اخلاق فعل مطلق و سیاست فعل مشروط است در حقیقت سیاست همان قدرت و یکی از تجلیات قدرت، قدرت دولتی است، فعل اخلاقی تحت هر شرایطی حکم واحدی دارد مگر‌اینکه برای آن شرایط خاصی تعریف شود اما فعل سیاسی مشروط است و وسیله‌ای است برای ‌این که با اخلاق اشتراک داشته باشد و به خوبی گره بخورد درواقع راهی برای رسیدن به معرفت به خداست. این سیاستمدار خاطرنشان کرد: آن چیزی که غایت است ارزش‌های اخلاقی است، گرایش فعل سیاسی را به راحتی می‌توان تشخیص داد که گرایش آن به فریب است یا به کرامات اخلاقی.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen