انتخاب صفحه
شماره 4463 - سه شنبه 23 آبان 1396
شماره های پیشین:

بحران آب در اردوگاه مانوس

مهاجران در اردوگاه مانوس واقع در «پاپوآ گینه نو» می‌گویند که مقامات اقداماتی را برای مجبور کردن آنها به ترک این محل انجام داده‌اند. به گفته آنها آب تانک‌های محوطه تخلیه شده و بخشهای دیگری از دیوار حفاظتی اطراف این اردوگاه برداشته شده است.2 هفته پیش این اردوگاه به طور رسمی بسته اعلام شد اما برخی از پناهجویان که تعداد آنها بیش از ۴۰۰ نفر تخمین زده می‌شود از اردوگاه خارج نشده‌اند.
مقامات گفته‌اند که این افراد را بزور از این اردوگاه بسته اعلام شده خارج خواهند کرد. پیشتر نیز چنین هشداری داده شده بود.
پیشتر نخست وزیر استرالیا به پناهجویانی که از خروج از اردوگاه مانوس خودداری می‌کنند هشدار داد تا هرچه زودتر این محل را ترک کنند و یک عضو کابینه این کشور بعضی از مهاجران را به زمینه‌سازی برای درگیری با ماموران محلی متهم کرد. اردوگاه واقع در جزیره مانوس، متعلق به پاپوآ گینه نو، یکی از مراکز تعیین شده توسط دولت استرالیا برای اعزام پناهجویان بوده است اما سال گذشته، دادگاه قانون اساسی گینه نگهداری افراد در این محل را مغایر قانون اساسی این کشور دانست و به دولت دستور داد این محل را تعطیل کند. مهلت تعیین شده برای تخلیه اردوگاه روز ۳۱ اکتبر بود اما چند صد تن از ساکنان اردوگاه از خروج از آن خودداری کردند. حدود دوهفته پیش، برق و آب اردوگاه قطع شده و غذایی برای این پناهجویان باقی‌مانده ارسال نمی‌شود. آنان گفته بودند که مقداری مواد غذایی ذخیره کرده‌اند و در نظر دارند با جمع‌آوری آب باران، نیاز خود را تامین کنند.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen