انتخاب صفحه
شماره 4463 - سه شنبه 23 آبان 1396
شماره های پیشین:

نامه خسروان

یسنا طاهری مبارکه 

اهمیت خواندن متون کهن فارسی برای ما روشن است.  پیوند با گذشته ‌تاریخی خود جزوی از هویت و در واقع شناسنامه‌ ما را تشکیل می‌دهد. اما نکته در خور و شایسته‌‌ای وجود دارد و آن پاسخ دادن به این پرسش کلیدی است . آیا ما امروز می‌توانیم متن‌های کهن فارسی را به آسانی بفهمیم‌؟ پاسخ ساده است :بدون فهم واژگان و لغت‌هایی که در هزاران سال  نثر و شعر فارسی معنایی دگرگون یافته‌اند هرگز نمی‌توان متن‌های گذشته را خواند و فهمید. درپاسخ به این ضرورت ؛کوه آساترین اثر ادبی ایران و جهان یعنی شاهنامه را برگزیده‌ایم تا واژه‌ها و اصطلاحات آن را بررسی کرده و بتوانیم با متن‌های کهن آشنا شویم .البته ما همه‌ واژه‌ها‌ی شاهنامه را نمی‌توانیم در اینجا بیاوریم بلکه هدف ما بیشتر واژه‌هایی است که امروز  معنای آن کمتر شناخته شده یا دگرگون شده است .

یاد آمدن:
فریدون پیامم بر این گونه داد        تو پاسخ گزار آنچ ِ آیدت یاد 
« یاد آمدن »: آنچه به فکر می‌رسد؛ آتچه در خاطر می‌گذرد.

اندیشگان:
بیامد درِ بار دادن ببست        به انبوه ِ اندیشگان در نشست 
«اندیشگان»: اندیشه‌ها؛ غمها؛ نگرانی‌ها./ انبوه: فراوان./ در نشستن: اینجا فرو رفتن [در غم] است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen