انتخاب صفحه
شماره 4463 - سه شنبه 23 آبان 1396
شماره های پیشین:

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

ازدواج زود هنگام از عوامل ترک تحصیل دختران در مناطق محروم است

 معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش؛ ازدواج زود هنگام دختران را یکی از عوامل ترک تحصیل در مناطق محروم دانست. به گزارش مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی‌وزارت آموزش و پرورش، پیش ازظهر دیروز، علی زرافشان، در دیدار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با وزیرآموزش و پرورش درساختمان شهید رجایی گفت: دسترسی دختران به آموزش یکی از شاخص‌هایی است که آموزش و پرورش روی آن تمرکز کرده است و هر ساله پیگیر اسمی‌دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل است .وی ازدواج زود هنگام در برخی استان و مناطق محروم را یکی از عوامل عدم دسترسی دختران به تحصیل برشمرد و تصریح کرد: معلمان غیر همجنس و معلمان غیربومی‌از دیگر عوامل ترک تحصیل دختران در مناطق محروم هستند. زرافشان خاطر نشان کرد: همکاری بیش از پیش معاونت زنان و خانواده با آموزش و پرورش باعث توسعه و تقویت پوشش تحصیلی در مناطق محروم خواهدشد. معان آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش با اشاره به وضعیت اشتغال دختران روستایی، اظهارکرد: تنها ۳۶ درصد از دختران در مناطق محروم روستایی در رشته‌های فنی و کار دانش تحصیل می‌کنند که این امر، توسعه مراکز فنی و حرفه‌ای را ضروری می‌سازد.   
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen