انتخاب صفحه
شماره 4463 - سه شنبه 23 آبان 1396
شماره های پیشین:

سرعت رشد نقدینگی در کشور کند شد

گرچه روند رو به رشد نقدینگی همچنان ادامه داشته و تا مرز ۱۳۹۰ هزار تریلیون پیش رفته اما از سرعت رشد آن تا پنج درصد کاسته شده است.تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از فعالیت مالی در شبکه بانکی منتشر کرده نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه به بیش از ۱۳۸۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه میزان رشد نقدینگی طی دو سال گذشته بیانگر آن است که حجم نقدینگی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/23 درصد افزایش دارد. در حالی که در شهریور ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۴ این رشد حدود 6/28 درصد گزارش شده بود.
 بر این اساس از سرعت رشد نقدینگی تا پنج درصد کاسته شده است.اما مقایسه دوره شش ماهه در حجم نقدینگی نشان داد که سرعت رشد اندکی افزایش دارد. به گونه‌ای که  در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۵ تا 9/10درصد رشد داشته ولی در شهریور سال گذشته نسبت به اسفند ۱۳۹۴ این رشد 4/10‌درصد گزارش شده بود. 
نقدینگی ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی در پایان نیمه نخست امسال در مقایسه با شهریور ماه ۱۳۹۴ که ۸۷۲ هزار میلیارد تومان بود، بیش‌از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. حجم نقدینگی در شهریور سال گذشته ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. حجم نقدینگی را شبه پول که عمده آن را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد و همچنین پول در دست مردم شامل می‌شود. 
از این رقم حدود ۱۲۲۱ هزار میلیارد تومان متعلق به شبه پول است که در شهریورماه تا ۱۲ درصد نسبت به پایان سال قبل افزایش دارد و همچنین حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان متعلق به پول بوده که رشدی نزدیک به 2/3درصد دارد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen