انتخاب صفحه
شماره 4478 - سه شنبه 14 آذر 1396
شماره های پیشین:

روزنامه‌بازی

روزنامه دیلی مایل
6 دسامبر 2013

«مرگ غول»‌؛ تیتر اول دیلی مایل درباره درگذشت نلسون ماندلا بود‌. ماندلا رهبر مخالفان نژاد پرستی در آفریقای جنوبی و نخستین رئیس‌جمهور این کشور بود که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. در زیر این تیتر آمده است‌: «غول بزرگی که به جهان معنی بخشش را آموخت‌، در 95 سالگی درگذشت».

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen