انتخاب صفحه
شماره 4478 - سه شنبه 14 آذر 1396
شماره های پیشین:

فرونشست‌ زمین در تهران نگران‌کننده‌است

‌رییس سازمان مدیریت بحران کشور فرونشست‌ زمین در تهران را نگران‌کننده‌ دانست و گفت: عمده فرونشست‌ها در جنوب غربی تهران قرار دارد.اسماعیل نجار (معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران) در گفت‌وگو با ‌ایلنا، درباره فرونشست‌ زمین در تهران توضیح داد و گفت: بنابر آن چیزی که ما اطلاع داریم؛ فرونشست‌ها در تهران نگران کننده‌است؛ فرونشست زمین عمدتا در بعضی نقاط تهران وجود دارد، اما عمده فرونشست‌ها را در جنوب غربی شهر شاهد هستیم.معاون وزیر کشور افزود: در حال حاضر دانشگاه شهید مدرس یک پایشی را روزانه در خصوص فرونشست‌ها در تهران، از طریق ماهواره انجام می‌دهد.رییس سازمان مدیریت بحران با تاکید بر اینکه باید برای فرونشست‌های تهران، یک فکر اساسی کنیم، ادامه داد: مستحضر هستید که منهای برداشت آب‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، هیچ آبی را ما در حال حاضر به داخل زمین نمی‌دهیم که فرو برود تا سفره‌ها ترمیم شود.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen