انتخاب صفحه
شماره 4534 - دوشنبه 23 بهمن 1396
شماره های پیشین:

رشد۲۰درصدی تسهیلات قرض الحسنه در آذر ماه امسال

 کارنامه عملکردی بانکها در آذرماه امسال حکایت از آن دارد که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه رشد ۲۰.۸ درصدی را تجربه کرده است. جدیدترین گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، حکایت از آن دارد که در آذرماه امسال کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۱۰۰۷۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته که 1/9101 هزار میلیارد ریال بود 7/10 درصد افزایش یافته است. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه 5/5 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با 5/38 درصد و فروش اقساطی با 7/25 درصد است. در این میان، در آذر ماه سال جاری 9/558 هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شده که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که 7/462 هزار میلیارد ریال بوده، 8/20 درصد رشد نشان می‌دهد. اگرچه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در آذرماه سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه 3/7 درصد بوده است.آمارها حکایت از آن دارد که تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در آذر ماه امسال متفاوت بوده به نحوی که 6/7 درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 6/120 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفندماه سال گذشته3/102 هزار میلیارد ریال بوده است. در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان 1/28 درصد است که رقم آن 7/447 هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری بوده است. این میزان در اسفندماه سال گذشته 9/296 هزار میلیارد ریال بود.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen