انتخاب صفحه
شماره 4534 - دوشنبه 23 بهمن 1396
شماره های پیشین:

ثبت ملی بزرگترین دریاچه نمک ایران به نام 3 استان

رئیس میراث‌فرهنگی آران و بیدگل گفت: پرونده دریاچه نمک جهت تصویب نهائی به شورای ثبت ملی ارجاع می‌شود تا در صورت تایید به صورت مشترک به نام ۳ استان اصفهان، سمنان و قم ثبت شود.
 به گزارش روابط‌عمومی‌ میراث‌فرهنگی آران و بیدگل، جواد صدیقیان با اشاره به اینکه نشست شورای ثبت آثار تاریخی استان اصفهان و بررسی و تصویب پرونده‌های ثبت ملی در حوزه میراث‌طبیعی برگزار شد، اظهار داشت: در این نشست ۱۱ اثر طبیعی استان اصفهان جهت ثبت ملی به تصویب رسید که ۴ اثر طبیعی به شهرستان آران و بیدگل اختصاص داشت.
وی تصریح‌کرد: در این نشست پرونده بزرگترین دریاچه نمک ایران با عنوان دریاچه نمک آران و بیدگل به تصویب اولیه رسید.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری آران و بیدگل تاکیدکرد: این اثر طبیعی جهت تصویب نهائی به شورای ثبت ملی کشور ارجاع می‌شود تا در صورت تایید به صورت مشترک به نام سه استان اصفهان، سمنان و قم ثبت شود. وی افزود: همچنین در این نشست محوطه طبیعی نوار ریگ بلند آران و بیدگل مطرح شد که اعضا پرونده آن را برای ارسال به شورای ثبت ملی به تصویب رساندند. صدیقیان در ادامه اظهار داشت: پرونده میراث‌طبیعی محوطه فسیل آباد و کویر چاله سنبک هم از دیگر پرونده‌های حوزه میراثی آران و بیدگل بود که جهت بررسی نهائی و دریافت شماره ثبت ملی به شورای ثبت ملی کشور ارسال شد.

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen