انتخاب صفحه
شماره 4535 - سه شنبه 24 بهمن 1396
شماره های پیشین:

تحلیل الجزیره از تنش اخیر در سوریه و گام بعدی ایران

روسیه بین تهران و تل آویو کدامیک را انتخاب می‌کند؟

تنش نظامی‌اخیر در سوریه تطبیق عملی موضع گیری‌های سیاسی اسرائیل است که طی چند ماه ‏گذشته در تعیین خطوط قرمز برای حضور ایران در سوریه نمود یافته بود، بدون آنکه ایران توجهی ‏به این خط قرمز‌ها کند. این رسانه عرب زبان در ادامه نوشت: در این رابطه، مهمترین اتفاقاتی که در روز شنبه بوقوع پیوست، یکی سرنگونی جنگنده اسرائیلی از ‏طراز اف 16 توسط نیروهای ارتش سوریه، و دیگری حمله اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه، به ‏همراه اعلام رسمی‌آن، بود.‏ تحلیلگران سیاسی اسرائیل بر این عقیده اند که تحولات امروز سوریه فصل جدیدی از مرحله ای ‏است که چند ماه پیش با تهدید نتانیاهو در مورد حضور ملموس ایران در سوریه آغاز شد.‏ یک تحلیلگر اسرائیلی سرنگونی جنگنده صهیونیست‌ها را اتفاقی بی سابقه دانست که پاسخ اسرائیل به ‏آن، هدف قرار دادن پایگاههای نظامی‌سوریه و ایران در نزدیکی دمشق، پاسخی کافی محسوب می‌‏شود. اما سوال بزرگ آن است که ایران و سوریه قصد دارند امور را به کدام سمت سوق دهند؟ ‏ از سوی دیگر، یک کارشناس مسائل خاورمیانه بر این عقیده است که آنچه در حال وقوع است تنشی ‏بی سابقه محسوب می‌شود و واضح و مبرهن است که طرف ایرانی از موضع خود کوتاه نمی‌آید و ‏اسرائیل نیز از آنچه خطوط قرمز خود در مورد حضور ایران در سوریه می‌نامد، چشم پوشی نمی‌‏کند.‏ از این‌رو، حوادث به سمت نقطه واقعا خطرناکی پیش می‌رود و تحولات آینده در این منطقه مربوط ‏به اتفاقات میدانی است؛ اما مشخص است که دو طرف حرکت در مسیری را آغاز کرده اند که ‏چگونگی بازگشت از آن را نمی‌دانند.‏ 
به عقیده این تحلیلگر، بعید است که روسیه روابط خود با سوریه و ایران را قربانی اسرائیل کرده و در ‏این باره به صهیونیستها کمک کند. روسیه تنها می‌تواند به اسرائیل ضمانتهایی بدهد که البته این ‏امر به تنهایی نظر اسرائیل را تامین نمی‌کند. به این دلیل است که اگر اسرائیل بر خواسته‌های خود ‏اصرار ورزد، شرایط به همین شکل خطرناک باقی می‌ماند.‏ تحلیلگران با برخی ارزیابی‌هایی مبنی بر اینکه تحقیقات راجع به پرونده فساد منجر به افزایش ‏مقابله نظامی‌اسرائیل با ایران می‌شود، موافق نیستند و ورود به یک ماجراجویی تازه از سوی ‏اسرائیل، برای فرار نتانیاهو از تحقیقات را نوعی ساده انگاری می‌دانند.‏ تنها سیاستی که نتانیاهو براساس آن حرکت می‌کند، سیاست بقای در قدرت است و او می‌داند که ‏شکست در هر جنگی به معنای کاهش شدید محبوبیتش بعنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی است در این میان، بویژه تحلیلگران اسرائیلی بر این عقیده هستند که جنگ و افزایش تنشها نه به نفع ‏ایران است، نه سوریه و نه حتی اسرائیل، چرا که اسرائیل به ارامش نیاز دارد؛ با این حال، در سیاست ‏هیچ جزم و قطعیتی وجود ندارد.
ترجمه: انتخاب

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen