انتخاب صفحه
شماره 4536 - چهارشنبه 25 بهمن 1396
شماره های پیشین:

پیشنهاد

جواد لگزیان

کمپین تبلیغاتی از برنامه ریزی تا اجرا

کتاب با رویکردی علمی، آموزشی، برای کارشناسان و مدیران شرکتهای تبلیغاتی، مدیران روابط عمومی‌و تبلیغات شرکتها و استادان و دانشجویان دانشگاهها کتاب مفیدی است.برای کلمه «کمپین» در فرهنگ لغت فارسی معادل یک کلمه ای کاملی وجود ندارد. در فرهنگ گسترده دکتر آریان پور، کمپین به معنای لشکرکشی، حملات پیاپی و مبارزه کردن است (آریان پور، ۱۳۸۳، ص۱۳۴۲). در فرهنگ واژگان دوسویه دکتر نوربخش، کمپین به معنای مبارزه، نهضت، و هجوم ترجمه شده است. (نوربخش، ۱۳۸۸، ص۲۷۶) متأسفانه معنای واقعی کمپین و حتی چارچوب و کاربرد آن در کشور ما به  دلیل عدم آشنایی جامعه با برنامه ‌ریزی‌های علمی‌در رفتارهای احزاب و دولتها درمیان آحاد جامعه متفاوت است.
 کمپین در تعریف علمی، مفهومی‌انتزاعی و ذهنی نیست تا معنای آن از فردی به فرد دیگر تغییر کند، بلکه مفهومی‌عینی و دارای تعاریف و چارچوب مشخص علمی‌است. درجوامع توسعه  یافته، مفهوم کمپین، کاملاً شناخته شده است، زیرا مردم بارها عنوان کمپین را در برنامه  ریزیهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یا به عنوان برنامه  ای برای خروج از بحرانهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و یا کمپین‌های تبلیغاتی احزاب برای انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست‌جمهوری شنیده‌اند. 
یکی از مشهورترین کمپین‌های اجتماعی برای مبارزه با اختلاف طبقاتی در جوامع سرمایه‌ داری در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تحت نام «کمپین اشغال وال استریت» از نیویورک آغاز و به  سرعت به شهرهای لندن و پاریس کشیده شد و تا سئول و ترکیه پیش رفت. شاید بتوان از عناوینی نظیر«برنامه دارای هدف» یا «برنامه ریزی هدفمند» یا «بسیج همه امکانات برای رسیدن به هدفی مشخص» برای تعریف کمپین استفاده کرد.این کتاب درصدد پاسخ به این سوالها است :
  - کمپین برای رسیدن به چه هدف یا اهدافی برنامه ریزی شده است ؟
- چه امکانات مادی و غیرمادی برای تحقق اهداف کمپین به کار گرفته می‌شود؟
- زمان بندی برای اجرای کمپین چگونه است؟ کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت
- نتایج کمپین چگونه و توسط چه کسانی سنجیده و ارزیابی می‌شود؟
«کمپین تبلیغاتی از برنامه‌ریزی تا اجرا» نام کتابی است به قلم دکتر محمود دهقان طرزجانی، که در 152 صفحه توسط انتشارات مبلغان به چاپ رسیده است.
 

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen