انتخاب صفحه
شماره 4536 - چهارشنبه 25 بهمن 1396
شماره های پیشین:

شعر

غرق تمنا 

حمیده صحرایی

در طلبت جان و تن غرق تمنا شود 
                                 یک نظر از سوی تو طالع زیبا شود  
چهره مپوشان تو از کوچکی قطره‌ها 
                                        رود فرا تَر روَد فاتح دریا شود 
روشنی شام تار جلوه‌ای از ماه نو 
                                    تابش نور مهتاب در ید بیضا شود 
در گذر این زمان هرنفسی بی‌نشان 
                                   رسمیّت بودنش با تو مسیحا شود 
چونکه رخت عیان شد دمی به باغ و بستان 
                                      خیره نگاه خیره بزم تماشا شود 
عقل نیاید به کار مستی ودیوانگی 
                           عاقل و مست و هوشیار واله و شیدا شود
درون عجز خود ماند دور زهر هیاهو 
                                         زبان الکن ما طالب نجوا شود

لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید

draggablePen